Missioon

1992. aastal moodustati Jõgeva Linnavolikogu otsusega Betti Alveri Fond, mille kaudu juurdus mõte muuseumi loomiseks. Selle missiooniks sai:

* Betti Alveri ja Alo Mattiiseni mälestuse ning Jõgeva linna kultuuriloo jäädvustamine Betti Alveri Muuseumis.

* Betti Alveri mälestusürituste ja kultuurialaste projektide algatamine ja nende rahastamises osalemine.

* Fondi aastapreemia, stipendiumide ja toetuste jagamine Jõgeva linna kultuurielus silmapaistnud isikutele, mälestusürituste korraldajatele ning kirjaniku loomingu tutvustajatele ja Jõgeva linna gümnaasiumide lõpetanud edukatele humanitaarerialal edasiõppijatele.

Nüüdseks on Betti Alveri Fond oma missiooni ellu viinud ja 2012. a algusega volitused edasi andnud SA Betti Alveri Muuseumile.

Praeguse Betti Alveri Muuseumi Nõukogu liikmed andsid oma nõusoleku 5.12.2017:

Mai Treial
Terje Teder
Tiina Mölder