Missioon

* Betti Alveri ja Alo Mattiiseni mälestuse ning Jõgeva linna kultuuriloo jäädvustamine Betti Alveri Muuseumis.

* Betti Alveri mälestusürituste ja kultuurialaste projektide algatamine ja nende rahastamises osalemine.

* Fondi aastapreemia, stipendiumide ja toetuste jagamine Jõgeva linna kultuurielus silmapaistnud isikutele, mälestusürituste korraldajatele ning kirjaniku loomingu tutvustajatele ja Jõgeva linna gümnaasiumide lõpetanud edukatele humanitaarerialal edasiõppijatele.

Nüüdseks on fond oma missiooni ellu viinud ja 2012 a algusega volitused edasi andnud SA Betti Alveri Muuseumile.